Behandel antibiotica met zorg.

Gratis Expertisebox

Antibioticaresistentie, wist u dat...

Er vallen jaarlijks 10 miljoen doden als gevolg van-antibioticaresistentie.

Bron: O'Neill

Eenvoudige infecties kunnen soms niet meer behandeld worden bij antibioticaresistentie.

Bron: O'Neill

In verpleeghuizen waar meer antibiotica wordt gebruikt, wordt meer anitbioticaresistentie geconstateerd.

Bron: O'Neill

Medische kosten nemen wereldwijd toe met ca. 93 miljard euro in 2050.

Bron: O'Neill

1 op de 15 verpleeghuisbewoners gebruikt op een willekeurige dag antibiotica.

Bron: Verhoef

87% van de infecties bij verpleeghuiscliënten zijn luchtweg- en urineweginfecties.

Bron: SNIV

Oorzaken van antibioticaresistentie

Overmatig antibioticagebruik.

Bron: WHO

Antibioticakuur wordt niet afgemaakt.

Bron: WHO

Veelvuldig gebruik van antibiotica in levensmiddelen.

Bron: WHO

Onzorgvuldige infectiepreventie in zorginstellingen.

Bron: WHO

Onhygiënische sanitaire voorzieningen.

Bron: WHO

Gemis ontwikkeling van nieuwe soorten antibiotica.

Bron: WHO

Hoe wordt antibioticaresistentie verspreid?

Bij antibioticagebruik kunnen resistente bacteriën zich in de darmen ontwikkelen. Wanneer deze cliënten bijv. een zorginstelling bezoeken, kunnen resistente bacteriën zich verspreiden door slechte hygiëne en contactmomenten.

Bron: WHO

Antibiotica worden toegediend aan gewassen en dieren, bestemd voor voedsel. Resistente bacteriën kunnen zich in dierlijke darmen ontwikkelen. Deze bacteriën kunnen vervolgens worden overgedragen via voedsel, omgeving of lichamelijk contact.

Bron: WHO

Wat kunnen we doen?

Behandel antibiotica met zorg.

Bron: WHO

Volg altijd de infectiepreventie- en controleprotocollen.

Bron: WHO

Geef antibiotica in de voorgeschreven hoeveelheid op het juiste tijdstip en op de juiste manier.

Bron: WHO

Informeer cliënten over de risico's van verkeerd gebruik van antibiotica.

Bron: WHO

Stimuleer preventie bij cliënten. (Bijvoorbeeld handen wassen/desinfecteren, neus/mond bedekken tijdens het niezen).

Bron: WHO

Als je medicijnen voorschrijft. controleer of antibiotica daadwerkelijk nodig zijn.

Bron: WHO